Online Metronom

Använd vår enkla online metronom för att förbättra dina musikaliska färdigheter.

1

/4

120

bpm

Takt

Hur man använder metronom

Ställ in BPM

Först och främst måste du ställa in antalet slag per minut eller bpm som metronomen ska spelas. För att göra detta kan du använda skjutreglaget eller knapparna för ökning och minskning för exakt inställning.

Sätt beats

Ställ in antalet slag per mått. Detta kan vara en kvantitet från 1 till 12. Om du inte vet vilket värde du ska sätta rekommenderar vi att du ställer in värdet på 1.

Tryck på BPM

Du kan ange bpm med hjälp av push-to-enter-funktionen. Tryck på knappen med en frekvens som upprepar det önskade tempot och metronomens bpm kommer att ställas in på det värdet.

Varför är vår online metronom så bra

Vi har gjort allt vi kan för att göra den mest praktiska och användbara online metronomen på internet

Enkelhet

Du kan hitta ett stort antal metronomer på Internet för alla tillfällen. Men de har ofta förvirrande kontroller om du inte är en professionell musiker. När vi skapade vår metronom försökte vi därför förenkla gränssnittet så mycket som möjligt så att vem som helst kunde använda det.

Noggrannhet

Vi förstår fullt ut vikten av metronomenoggrannhet för alla musiker. Vår ansökningskod är skriven så perfekt att vi garanterar att alla dina musikstycken kommer exakt i tid. Inga fler förseningar eller fryser så att du kan spela utan att tänka på främmande saker.

Mångsidighet

Det spelar ingen roll vilket syfte du behöver en metronom för, den är lämplig för alla uppgifter och för alla musikinstrument - gitarr, piano, trummor och andra. Det viktigaste är att du lugnt kan gå med ditt företag och vi ser till att allt går smidigt.

Ljud

Vi har speciellt valt metronomens ljud så att du tydligt kan höra dem även när du spelar ett musikinstrument högt. Vi drog medvetet det traditionella klickljudet till förmån för en mer resonant signal. Nu kommer du inte att missa ett tak även när du vrider på förstärkaren på full volym.

Är gratis

Håller med om att det skulle vara konstigt att be om pengar för ett så enkelt instrument som en metronom. Det är därför vi inte frågar - vår online metronom var, är och kommer alltid att vara helt gratis, oavsett vad. I gengäld ber vi dig bara att stänga av annonsblockering på sidan, eftersom det här är vår enda inkomstkälla.

Online

Borta är de dagar då metronomen måste köpas i butiken som en separat enhet. Nu i modern tidens och internetens tid är sådana enkla funktioner tillgängliga som webbapplikationer. Allt du behöver är att gå till webbplatsen och börja använda metronom online och utan installation.

Metronomer

En metronom är en enhet som producerar regelbundna, upprepande ljud i jämn takt, indikerat av slag per minut (eller BPM). Enheten har många användningsområden för musiker och är också en viktig musikalisk utrustning för studenter och proffs. Metronomen kan exakt bestämma det musikaliska tempot, vilket hjälper till att säkerställa harmonin i musiken som spelas. Låter dig finpussa din känsla av rytm, bibehåller tempot i intervallet 30 till 240 slag per minut. Historiskt har bpm inte haft den beteckning vi är vana vid att se nu. Denna praxis har bara blivit vanligt sedan 1800-talet, då metronomen uppfanns.

Använda metronomen online

Vi kan spela vilken komposition som helst både i långsam och i snabb takt. När du lär dig ett musikstycke bör du strikt bör börja spela det i långsam takt för att spela varje ton tydligt. Och kom gradvis närmare den ursprungliga takten. Under drift avger metronomen jämnt alternerande ljud, vilket indikerar slag av ett musikstycke. Normalt kan tempot i en metronom variera över ett brett intervall. Musikalisk metronom är ett enkelt program för att räkna rytmen, användbart för att lära sig spela gitarr och lära sig dansrörelser.

Det finns en ganska vanlig missuppfattning bland nybörjare att det finns metronomer för gitarr och metronomer för piano. Men det finns faktiskt ingen skillnad mellan dem. Alla metronomer utför samma funktioner och är därför lämpliga för alla musikinstrument. Metronomen är ett riktigt användbart instrument, men kom ihåg - du kan inte ständigt öva med metronomen om du inte vill förenkla dig själv som musiker och förvandlas till en jukebox som utan att tänka drar rätt sträng vid rätt tidpunkt eller trycker på höger knapp.

 • Grave – långsam och högtidlig (20–40 BPM)
 • Lento – långsamt (40–45 BPM)
 • Largo – brett (45–50 BPM)
 • Adagio – långsam och ståtlig (55–65 BPM)
 • Adagietto – ganska långsam (65–69 BPM)
 • Andante – i en snabb takt (73–77 BPM)
 • Moderato – lagom (86–97 BPM)
 • Allegretto – måttligt snabbt (98–109 BPM)
 • Allegro – snabbt och ljust (109–132 BPM)
 • Vivace – livlig och snabb (132–140 BPM)
 • Presto – extremt snabbt (168–177 BPM)
 • Prestissimo – ännu snabbare (178 BPM and over)

More about metronomes

The classic mechanical metronome is a pyramidal case made of wood with a cut edge, in which there are a scale of the beat frequency and a pendulum with a weight. Depending on the height at which the load is fixed, the frequency of impacts of the device changes. Today electronic metronomes are gaining more and more popularity.

Such a device can have not only the shape of a pyramid, but also any other - there are even models in the form of a decorative figure of an animal. The metronome structure remains unchanged. It is driven by a spring in the body, which is wound by a rotating handle on the side of the body. Based on the required speed of execution of a particular piece, the weight on the pendulum is fixed at one height or another. To increase the pace, you need to move it higher, and to slow it down, lower it down. Typically, tempo settings range from the lowest “grave” (40 beats per minute) to the highest “pretissimo” (208 beats per minute).

The metronome has existed for over 200 years, but its mechanism itself is closely related to the invention made by Galileo Galilei around 1637 - he discovered the principle of the regular movement of a pendulum. This discovery made it possible to invent the escapement mechanism of the watch, and in the future, the metronome.

How the metronome works

The metronome is based on a spring mechanism, which is activated by rotating the crown. Such a metronome is practically eternal and does not require additional investments in the form of batteries. The front of the metronome contains a pendulum and a scale. A movable weight is installed on the pendulum in accordance with a certain division of the scale. The higher the weight is, the lower the oscillation frequency of the pendulum, which means the lower the rate, and vice versa.

Electronic metronomes are popular with guitarists, drummers and other musicians playing a variety of music styles, although classical musicians will appreciate the compactness and versatility of these devices. Musicians who play wind instruments will surely like the external microphone in the form of a clothespin, which is attached to the bell of the instrument.

Particular attention should be paid to electronic metronomes for drummers, which take on special significance when you consider that in the group it is the drummer who sets the pace. Mechanical metronomes are not at all suitable for drummers, since the degree of their accuracy directly depends on the evenness of the surface on which it stands and the absence of vibrations. And the functionality is required more seriously.

Om Online-Metronome.org

En metronom är ett måste i varje musikerars arsenal. Med hjälp av det utarbetas föreställningen och tempot, nybörjare musiker lär sig att räkna och hålla takten utan att påskynda eller sakta ner. Med hjälp kan du enkelt, snabbt och absolut utan att anstränga dig för att bestämma tempot på musiken som spelas. Den fungerar som en perfekt guide för smidig gitarr, trummor och piano. Metronome-funktioner: stort urval av tidssignaturer, färdiga rytmer, stöd för starkt accent. Tidsignaturen och tempot som metronomen körs visas i metronomgränssnittet. Online-metronomen på denna webbplats använder modern webbteknik för att skapa ljud för att säkerställa maximal kompatibilitet med alla webbläsare och operativsystem.